Sunčana inicijativa za vašu ustanovu ili udruženje?*

    * 30% prihoda od prodaje
    * jednostavno i sa malo truda
    * Održivo, fer i originalno